Desinformación como síntoma político

Adriana Amado | La desinformación como síntoma político | Diálogo político | 25/1/2021